5

“db.Advies.Oplossingen is specialist op het gebied van communicatie. Onze trainingen richten zich op communicatie, ontwikkeling en creativiteit. Daarnaast voorzien wij bedrijven en overheidsinstellingen van strategisch advies bij communicatievraagstukken. Tot slot zijn wij betrokken bij maatwerktrajecten en productontwikkeling om doelgroepen te ondersteunen en begeleiden naar een toekomstperspectief.”

“Communication is like a splash of fresh paint. You put it out there; start learning how to create your piece of art from it” – David Brode

Over ons

“Onze diensten richten zich op trainen, adviseren, ontwikkelen en implementeren voor de sociale en zakelijke sector. We zijn specialisten in het stellen van de juiste vragen en gaan samen, of in opdracht van, aan de slag met de antwoorden.”

Waarom wij - Advies

“U belt ons omdat u op scherp gezet wilt worden, maar dan wel met een heldere strategie. U hebt een partij nodig die meedenkt zonder een direct belang te hebben. Dat maakt het mogelijk om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. U zoekt een partij waarmee u kunt praten.”

Waarom wij - sociaal

“U neemt contact met ons op omdat u gelooft in een concrete aanpak. U hecht waarde aan een partner met een bewezen trackrecord. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met sociale trajecten. Als organisatie of gemeente wilt u een probleem uit handen kunnen geven. Daarom wij.”

5

Vaak zijn communicatiedoelstellingen een kwestie van perspectief. Vakkennis en ervaring met uiteenlopende projecten stelt ons in staat om opdrachtgevers doelgericht te ondersteunen. We merken dat, hoewel uiteenlopend, ons werk vooral gericht is op visieontwikkeling en concrete oplossingen die direct toepasbaar zijn. Het draait daarbij altijd om communicatie; dat kan persoonlijk zijn, zakelijk, in een samenwerkingsverband of bij (dreigende) conflictsituaties.”

Passie voor jouw ontwikkeling

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

“Waarom ga je met ons in gesprek? Waarom kies je ervoor om met ons samen te werken? Omdat wij aanzetten tot denken over zaken waar je alleen niet snel genoeg uit komt. Wij vertellen onze klanten dat het eigenlijk vrij simpel is: je hebt een probleem en twijfelt over de ‘beste’ aanpak. Twijfelen kost tijd, je kunt er ook voor kiezen om met een partij in gesprek te gaan die strategisch sterk is. De tijd blijft tikken, wij helpen je graag dit jaar nog.”

  • Jeugdwerkloosheid 15,7% 15,7%
  • Vroegtijdige schoolverlaters (18-25) 2012/2013 2,1% 2,1%

“Is er in uw gemeente een doelgroep die extra zorg en aandacht vereist? We stellen ons graag persoonlijk voor om de mogelijkheden te bespreken.”

“De rijksoverheid heeft met succes het vroegtijdige schoolverlaten teruggedrongen tot 2,1% in 2012/2013. Desalniettemin blijft het aantal (27.950) jongeren dat zonder diploma school verlaat hoog. Deze jongeren lopen het risico om een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te lopen. Wij ontwikkelen en implementeren maatwerk trajecten speciaal voor deze en andere doelgroepen.”

“Doelgroepen waarvoor wij maatwerk trajecten hebben ontwikkeld en geïmplementeerd: jongvolwassenen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, alleenstaande ouders, jongeren en jongvolwassenen met een multi-problematiek, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren die vanuit handhaving een, al dan niet verplicht, traject krijgen aangeboden, LVG-jongeren met een CIZ-indicatie.”

Active lifestyle

Inspires passion

And crazy fun

So dance all you can

Keep pushing limits

Eat quality foods

Drink plenty

Relax & enjoy

Be Healthy & wealthy 🙂

“De bron van onze passie en gedrevenheid ligt bij bewegen en gezonde voeding. Om te presteren en te genieten, om je creativiteit te benutten en om elke dag weer topfit te kunnen zijn moet je balans vinden tussen werk, carrière, ondernemen, studie, sport en eten. Dat lijkt soms onmogelijk, maar het is gewoon een kwestie van slim combineren, doe je mee?”

“Nieuwsgierig geworden? Onze diensten zijn uiterst divers maar hebben gemeen dat ze mensen en ideeën verbinden. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.”